www.gillingsrod.no                  

 

 

Om vedproduskjonen

 

 

Virket

Virket til vår vedproduksjon hugges i egen skog eller er innkjøpt.

 

Hogst

Skjer på vinteren. Manuell hogst med traktor og vinsj samt utkjøring med traktor og tømmerhenger.

 

Produskjonen

Kapping og klyving av veden foregår med traktordreven vedmaskin. Veden transporteres automatisk opp i storsekk. Vi organiserer innholdet i sekken slik at sekken fyller seg godt.

 

Tørking

Veden er som regel ferdig produsert før våren. Veden stables ute i luftige ranker, på pall og på godt drenert underlag. På forsommeren, når veden har begynt å tørke, dekkes den til med presenning. Dette for å beskytte mot nedbør men samtidig sørge for god gjennomstrømming av luft.

 

 

 

 

 

 

 

Sortement

 

Blandingsved

Ved bestående av stort sett alle treslag utenom bjørk. Hovedsaklig gran, furu, osp og or.